Juridisk informasjon

 

  1. Presentation av webbplatsen. Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen https://lunagroup.nu/ om identiteten på de olika parter som är inblandade i skapandet och övervakningen av webbplatsen:

Host : OVH
2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX
Frankrijk

  1. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds. Användning av webbplatsen https://lunagroup.nu/ innebär fullt godkännande av de allmänna villkoren för användning som anges nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst och användare av webbplatsen https://lunagroup.nu/ uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.
  2. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning. https://lunagroup.nu/ är ägare till de immateriella rättigheterna eller innehavare av nyttjanderätten till alla element som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

Hvilken som helst reproduksjon, representasjon, endring, publisering, tilpasning av alle eller deler av elementene på nettstedet, uansett hvilke midler eller prosesser som brukes, er forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning.

.

Enhver uautorisert utnyttelse av nettstedet eller av noen av elementene det inneholder, anses som en krenkelse og vil bli straffeforfulgt i samsvar med bestemmelsene i artikkel L.335-2 ff. i Code de la Propriété Intellectuelle.

.
  1. Hantering av personuppgifter. I Frankrike skyddas personuppgifter framför allt genom lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och EU-direktivet av den 24 oktober 1995.

Når du bruker nettstedet https://lunagroup.nu/, kan følgende data samles inn: URL-adressen til lenkene som brukeren fikk tilgang til nettstedet https://lunagroup.nu/, brukerens tilgangsleverandør, brukerens IP-adresse (Internet Protocol).

.

I alle tilfeller samler nettstedet personlig informasjon om brukeren bare med det formål å tilby visse tjenester som tilbys av nettstedet https://lunagroup.nu/. Brukeren gir denne informasjonen i full kunnskap om fakta, spesielt når han / hun går inn i den. Deretter spesifiseres plikten til å oppgi eller ikke oppgi denne informasjonen til brukeren av nettstedet https://lunagroup.nu/.

.

Når du bruker nettstedet https://lunagroup.nu/, kan følgende data samles inn: URL-adressen til lenkene som brukeren fikk tilgang til nettstedet https://lunagroup.nu/, brukerens tilgangsleverandør, brukerens IP-adresse (Internet Protocol).

.

I alle tilfeller samler nettstedet personlig informasjon om brukeren bare med det formål å tilby visse tjenester som tilbys av nettstedet https://lunagroup.nu/. Brukeren gir denne informasjonen i full kunnskap om fakta, spesielt når han / hun går inn i den. Deretter spesifiseres plikten til å oppgi eller ikke oppgi denne informasjonen til brukeren av nettstedet https://lunagroup.nu/.

.

Ingen personlig informasjon om brukeren av nettstedet https://lunagroup.nu/ blir publisert uten brukerens viten, utvekslet, overført, overført eller solgt i noe medium til tredjeparter.

.

Nettstedet er ikke registrert hos CNIL da ingen personopplysninger samles inn.

.

Databaser er beskyttet av bestemmelsene i lov av 1. juli 1998 om gjennomføring av direktiv 96/9 av 11. mars 1996 om rettslig beskyttelse av databaser.

  1. Hyperlänkar och cookies. Webbplatsen https://lunagroup.nu/ innehåller ett antal hyperlänkar till andra webbplatser men har inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks och tar därför inget ansvar i detta avseende.

Om du surfar på webbplatsen https://lunagroup.nu/ kan det hända att en eller flera cookies installeras på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte gör det möjligt att identifiera användaren, men som registrerar information om en dators navigering på en webbplats. De uppgifter som erhålls på detta sätt är avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen och är också avsedda att möjliggöra olika frekvensåtgärder.

Om användaren vägrar att installera en cookie kan det leda till att vissa tjänster inte kan användas. Användaren kan dock konfigurera sin dator för att vägra installation av cookies på följande sätt:

I Internet Explorer: Fliken Verktyg (kugghjulsikonen i det övre högra hörnet) / Internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj Blockera alla cookies. Bekräfta med Ok.

I Firefox: klicka på Firefox-knappen högst upp i webbläsarfönstret och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess. Ställ in Spara regler till: använd anpassade inställningar för historik. Avmarkera slutligen rutan för att inaktivera cookies.

I Safari: Klicka på menyikonen (som symboliseras av ett kugghjul) längst upp till höger i webbläsaren. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. I avsnittet ”Sekretess” klickar du på Innehållsinställningar. I avsnittet ”Cookies” kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka på menyikonen (symboliseras av tre horisontella linjer) i webbläsarens övre högra hörn. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Inställningar i avsnittet ”Sekretess”. På fliken ”Sekretess” kan du blockera cookies.

  1. Amazon Affiliate Links Denna webbplats bekräftar att den deltar i Amazon Partner Programme, ett program som är utformat för att webbplatser ska kunna tjäna pengar genom att länka till den officiella Amazon.co.uk-webbplatsen. Besökare är fria att självständigt söka efter Amazon.co.uk-produkter när som helst om de föredrar att inte använda länkarna på https://lunagroup.nu/.
  2. Tillämplig lag och behörig domstol. Alla tvister som rör användningen av webbplatsen https://lunagroup.nu/ omfattas av fransk lag. De behöriga domstolarna i Paris ska ha exklusiv behörighet.
  3. Viktiga lagar. Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om informationsteknik, filer och friheter.

Lov nr. 2004-575 av 21. juni 2004 om tillit i den digitale økonomien.

  1. Lexikon. Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder ovanstående webbplats.

Personopplysninger: ”opplysninger som i en hvilken som helst form, direkte eller indirekte, gjør det mulig å identifisere de personene opplysningene gjelder” (artikkel 4 i lov nr. 78-17 av 6. januar 1978).