Início » Tester » Hitta värdet på varje objekt och lös den slutliga ekvationen!

Hitta värdet på varje objekt och lös den slutliga ekvationen!

I denna gourmetutmaning, är ditt mål att hitta värdet på varje objekt som presenteras och lösa den slutliga matematiska operationen. Detta test kommer att pröva din förmåga att analysera den information som tillhandahålls och att tillämpa grundläggande matematiska regler för att komma fram till rätt lösning. Gör dig redo för en stimulerande utmaning som testar ditt logiska sinne. Är du redo att anta denna utmaning genom att mindre än 30 sekunder ?

Teodora

Detta test är ett utmärkt sätt att stimulera din mentala förmåga och samtidigt underhålla dig. Du kan utveckla unika färdigheter som du kommer att ha nytta av varje dag. Du kan också träna din logik, som kan hjälpa dig i många situationer, och din förmåga att tänka så att du kan hantera problem på ett mer effektivt sätt.

Les også  Kan du hitta 3 skillnader i den här bilden på mindre än 15 sekunder?

För att klara detta test, är det viktigt att använda logiskt resonemang. Analysera varje operation och varje objekt noggrant innan du börjar. Kontrollera alla bilder en efter en och se om några fällor har smugit sig in.

Vad du behöver göra för att klara testet

Leta efter samband mellan siffror, former eller föremål för att bestämma deras värden. Ställ dig själv de rätta frågorna, till exempel: ” Vilka regler styr förhållandet mellan objekt? ”eller ”Vilka matematiska operationer måste utföras för att få fram det slutliga resultatet? Använd din slutledningsförmåga för att komma närmare det rätta svaret. Var metodisk och ta dig tid att analysera varje element noggrant.

Lösning

Hittade du 3? Det är rätt svar. Så här gick det till:

Les også  Ett riktigt geni skulle kunna lösa denna gåta på 20 sekunder

Teodora

69 + 23 = 92

69 – 23 = 46

69 / 23 = 3

Petter Nyström
Skrevet av : Petter Nyström
Petter Nyström har vært nettredaktør i mange år og er en mester i alle nettkoder. Han gir deg sine oppdagelser, sine favoritter og til og med små informasjonsbiter. Så hold øynene åpne og følg ham!